Vassleprotein / Whey-protein

 

Vassleprotein är ett mjölkprotein som i framställs från komjölk. Av de olika proteintillskott som finns på marknaden är den typ som består av vassleprotein ett av de absolut mest populära. Vassleprotein kalla ibland även Whey-protein, vilket är det engelska namnet. Vanligtvis innehåller kosttillskott med vassleprotein 80%, 90% eller 100% protein.

Så framställs vassleprotein

Först mjölkas kon och sedan pastöriseras mjölken. Efter pastöriseringen finns två delar, en fast och en flytande del. De fasta bitarna processas och blir sedan ost. Den flytande delen är den del som innehåller vassle. Utöver vassle innehåller den flytande delen även kolhydrater, fett och mineraler. För att få fram rent vassleprotein måste den flytande delen renas och separeras. När denna rening och separering är gjord är kolhydraterna, fettet och mineralerna borttagna och kvar finns bara vassleproteinet. Detta vassleprotein filtreras och ibland även ultrafiltreras för att bli ett proteinisolat. Detta isolat av protein torkas slutligen för att kunna bli ett pulver. Vassleproteinpullvret är den slutliga produkten som sedan säljs som kosttillskott.